Witamy na stronie - Ciemna Stron Mocy, niech moc będzie z Tobą!
 
Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
Share Thread:
Doping środkami hormonalnymi
#1
Doping środkami hormonalnymi
Doping w sporcie jest to świadome lub nieświadome stosowanie środków lub metod zabronionych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Światowy Kodeks Antydopingowy został przyjęty w 2003 roku przez wszystkie 35 olimpijskie, międzynarodowe federacje sportowe, wszystkie komitety olimpijskie i paraolimpijskie oraz wiele innych organizacji sportowych. Doping farmakologiczny stał się częścią współczesnego sportu wyczynowego. Nielegalne preparaty i metody dają możliwość poprawy wyniku sportowego, a liczba substancji stosowanych w celu wspomagania organizmów sportowców ciągle się zwiększa. Na przygotowywanej przez Światową Organizację Antydopingową (WADA, World AntiDoping Orga-nization) liście substancji zabronionych w sporcie wymienione są między innymi steroidy androgenno-anaboliczne (AAS, anabolic androgenic steroids), hormony i związki pokrewne oraz substancje antagonistycznei modulujące działanie hormonów. Wśród AAS wyróżniono steroidy androgenno-anaboliczne pochodzenia egzo- i endogennego a do niedozwolonych hormonów zaliczono: erytropoetynę (oraz pochodne), hormon wzrostu, insulinopodobne czynniki wzrostu (np. IGF-1 [insulin-growth factor ]), mechaniczne czynniki wzrostu (MGF, mechano growth factor), choriogonadotropinę i hormon luteinizujący (zabronione u mężczyzn), insulinę, kortykotropinę i glikokortykosteroidy. Wśród niedozwolonych środków znalazły się także inhibitory aromatazy, selektywne modulatory receptorów estrogenowych, substancje o działaniu antyestrogennym i preparaty modyfikujące funkcję miostatyny.Wyniki badań antydopingowych wskazują, że AAS należą do najczęściej wykorzystywanych niedozwolo-nych środków wspomagających wysiłek fizyczny za-równo w Polsce, jak i na świecie.

Zastosowanie steroidów androgenno-anabolicznych przez sportowcówDoping AAS dotyczy głównie sportowców uprawiających dyscypliny siłowe i siłowo-wytrzymałościowe. Preparaty AAS są stosowane w różnych schematach, spośród których najbardziej popularne to system cykliczny i piramidowy. Pierwszy polega na przyjmowaniu AAS w czasie  ok 12 tygodni, z kolei drugi składa się z okresu stopniowego zwiększania dawki, po którym systematycznie zmniejsza się ilość przyjmowanego środka. W przypadku niedozwolonego wspomagania trudno ocenić rzeczywiste dawkowanie. Sportowcy często łączą AAS z innymi środkami dopingującymi.  Typowo są to połączenia z hormonem wzrostu, erytropoetyną, tyroksyną (w celu redukcji masy ciała). Inne kombinacje o niesprawdzonym wpływie na organizm to: stosowanie AAS z antyestrogenami (tamoksyfen) w celu niwelowania efektów aromatyzacji AAS oraz łączenie z hCG w ramach hipotetycznej ochrony przed supresyjnym oddziaływaniem AAS na jądra. Tego typu połączenia mają słabe podstawy racjonalne.


Praktyczne znaczenie ma fakt, że niektóre AAS nie podlegają typowemu dla testosteronu procesowi aromatyzacji. Ta cecha zmniejsza ich zdolność do wywoływania ginekomastii. Negatywne skutki dopingu AAS są dość dobrze udokumentowane i zależą one między innymi od preparatu, okresu stosowania i dawki. Szacuje się, że działania niepożądane pojawiają się u 80–100% osób korzystających z AAS.  Zaburzenia w sferze psychiki związane z dopingiem AAS i testosteronem najczęściej polegają na pobudzeniu, drażliwości, agresji, wybuchowości, zmniejszeniu samokontroli, wulgarnym zachowaniu, lekceważeniu norm etycznych i prawnych, ale mogą także przybrać formę bezsenności, stanów maniakalnych, urojeń, zespołów psychotycznych (w skrajnych przypadkach tzw. szał steroidowy), obniżenia libido (po początkowym wzroście) oraz uzależnienia, które w momencie prze-rwania stosowania substancji dopingujących może prowadzić do pojawienia się depresji, zaburzeń snu, myśli samobójczych, zaburzeń łaknienia.


W zakresie układu sercowo-naczyniowego efektem dopingu AAS może być wzrost stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL (zwiększenie aktywności lipazy lipoproteinowej w wątrobie), wzrost stężenia triglicerydów, obniżenie stężenia cholesterolu frakcji HDL, wzmożona aktywność czynników krzepnięcia (aktywacja wewnątrz- i zewnątrzpochodnego toru krzepnięcia), wzrost syntezy tromboksanu A2, zmniejszenie produkcji prostaglandyn, zwiększenie liczby płytek krwi, hipertrofia mięśnia sercowego (powiększenie masy lewej komory), zwiększenie wartości ciśnienia tętniczego, zaburzenia elektrolitowe i osmolarności osocza. Długotrwałe przyjmowanie AAS wiąże się ze wzrostem ryzyka choroby niedokrwiennej serca, przy czym zwiększa się także prawdopodobieństwo skurczu prawidłowych naczyń i ryzyko zawału serca podczas wysiłku fizycznego (wynik obniżenia aktywności tlenku azotu i cyklazy guanylowej oraz zmniejszenia produkcji cyklicznego monofosforanu guanozyny, co ułatwia agregację płytek) oraz ryzyko wystąpienia nagłej śmierci sercowej. Opisywano także zapale-nie mięśnia sercowego oraz dysfunkcję śródbłonka u młodych osób stosujących AAS.

W układzie krwiotwórczym charakterystycznymi zmianami są: zwiększenie produkcji erytrocytów, wzrost hematokrytu i stymulacja produkcji erytropoetyny.


Metabolizm AAS w 80% zachodzi w wątrobie. Typowe konsekwencje narażenia na ten rodzaju dopingu obejmują: żółtaczkę cholestatyczną, która pojawia się u kilku do kilkunastu procent spośród osób stosujących AAS; plamicę wątrobową (patognomoniczna dla dopingu AAS obecność przestrzeni wypełnionych płynem, czasem połączonych z sinusoidami, niewyścielonych śródbłonkiem, z możliwością powstawania w nich zakrzepów i blizn); wzrost ryzyka powstawania gruczolaków i raka wątroby; możliwość pojawienia się an-giosarcoma; zwiększone ryzyko zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C.


U zawodników korzystających z anabolików androgennych dochodzi do stanu hipogonadyzmu hipogonadotropowego, w którym mimo zahamowania gonadalnej produkcji androgenów osoczowe stężenie testosteronu bywa najczęściej prawidłowe lub podwyższone; u kobiet pojawia się dysmenorrhoea (niewydolność fazy lutealnej). Blokada receptorów glikokortykosteroidowych daje oczekiwany przez sportowców efekt antykataboliczny.


Doping androgenny u kobiet wywołuje zaburzenia owulacji prowadzące do czasowej lub trwałej niepłodności, u mężczyzn częste są zaburzenia spermatogenezy (najczęściej odwracalna — choć może też być trwała — oligozoospermia i azoospermia). U kobiet może dochodzić do rozrostu łechtaczki, natomiast u mężczyzn obserwuje się: zmniejszenie objętości gonad, rozrost gruczołu krokowego z ujawnianiem się objawów dyzurycznych, patologiczny, przedłużony wzwód prącia (priapizm) oraz zwiększone ryzyko raka prostaty.


Ginekomastia pojawia się u ponad połowy mężczyzn stosujących AAS, podczas gdy u kobiet dochodzi do zmniejszenia się gruczołów piersiowych i obniżenia tembru głosu.Naukowe dowody na wpływ AAS na włókna mięśniowe pojawiły się dopiero po kilkudziesięciu latach ich wykorzystywania w celach dopingowych. Aktualnie uważa się, że mogą one zwiększać masę mięśniową nawet o 5–20%, przy czym efekt ten nie jest jednolity w zakresie całej muskulatury.


Zarówno trening wytrzymałościowy, jak i siłowy prowadzą do istotnego zwiększenia ekspresji recepto-rów androgenowych w tkance mięśniowej. W badaniach na zwierzętach wykazano, że trening wytrzymałościowy wpływa przede wszystkim na zwiększenie zdolności wiązania AAS w zakresie włókien wolnych, podczas gdy trening oporowy — włókien szybkich.Największą wrażliwość na stymulację AAS wyka-zują mięśnie obręczy barkowej. Przyjmowanie AAS prowadzi do zwiększenia liczby jąder komórek mięśniowych i hipertrofii włókien mięśniowych. Zmiany te są częściowo zależne od rodzaju wykonywanych ćwiczeń fizycznych oraz masy/grup angażowanych mięśni.Wykazano, że efekty AAS pojawiają się zarówno u osób niewytrenowanych, jak i zawodników.


Dużym niebezpieczeństwem związanym ze stosowaniem AAS jest ryzyko urazowych uszkodzeń mięśni i aparatu stawowo-więzadłowego. Wynika ono z szybkiego wzrostu tkanki mięśniowej przy jednoczesnych zaburzeniach syntezy kolagenu. Niekorzystny wpływ AAS na tkankę łączną może prowadzić także do uszkodzeń zastawek serca czy tętnic obwodowych. U osób stosujących doping AAS częściej występują krwawienia okołooperacyjne. Negatywny wpływ AAS na układ mięśniowo-szkieletowy jest szczególnie wyraźny u osób młodych (m.in. zahamowanie wzrostu).Steroidy androgenno-anaboliczne pogarszają funkcję układu immunologicznego, zwiększają ryzy-ko infekcji wirusowych i bakteryjnych, a także mody-fikują przebieg zakażeń. Osoby stosujące AAS długo-trwale i w dużych dawkach powinny informować o tym lekarzy. W okresie okołooperacyjnym należy rozważać u nich substytucję androgenami w celu zmniejszania ryzyka pozabiegowych zaburzeń funkcji oddechowej.


Typowym działaniem niepożądanym dopingu AAS jest skłonność do trądziku (manifestacja głównie w za-kresie klatki piersiowej, pleców), tendencja do pojawiania się czerwonych rozstępów (najczęściej w okolicach obręczy barkowej), u mężczyzn łysienie androgenowe, u kobiet — hirsutyzm.


Ponadto AAS obniżają stężenie białek nośnikowych dla testosteronu, hormonów tarczycy i witaminy D, przy czym w przypadku tych dwóch ostatnich związ-ków nie przyczyniają się do jawnych klinicznie dysfunkcji. Alkilowane pochodne testosteronu zwiększają insulinooporność. Ze stosowaniem AAS wiąże się tak-że zwiększone ryzyko rozrostów nowotworowych w zakresie nadnerczy, jelita grubego i układu oddechowego. Typowym objawem, który sugeruje możliwość stosowania AAS, jest zmiana sylwetki ciała, szczególnie jeśli dochodzi do niej w krótkim okresie czasu. Najbardziej wyraźny jest rozwój mięśni barków i grzbietu, nieco mniejszy — mięśni klatki piersiowej, stosunkowo najmniejszy — mięśni kończyn dolnych. Rozwojowi muskulatury towarzyszy zwiększenie masy ciała.


U kobiet często dochodzi do zmiany barwy głosu.W zakresie powłok łatwym do uchwycenia symptomem jest trądzik oraz zmiany owłosienia. U mężczyzn jest to najczęściej łysienie w okolicach czołowych, u kobiet hirsutyzm (twarz, sutki, linia biała na brzuchu).Dość często pojawia się ginekomastia. Na możliwość niedozwolonego wspomagania wskazują także ślady po iniekcjach, rzadziej — obrzęki obwodowe czy nad-ciśnienie tętnicze.Warto dodać, że na podstawie indywidualnej obserwacji możliwe jest wypracowanie takiego schematu dawkowania standardowych AAS, który minimalizuje ryzyko pozytywnej kontroli antydopingowej w trakcie zawodów. Oczywiście prawdopodobieństwo wykrycia dopingu zawsze będzie zdecydowanie większe w przypadkach kontrolowania sportowców w cyklu treningowym (poza zawodami).


W ostatniej dekadzie duży rozgłos towarzyszy stosowaniu przez sportowców tak zwanych steroidów projektowanych — na przykład tetrahydrogestrinonu (THG), anabolika rzekomo niewykrywalnego. Niezbyt liczne informacje zawarte w piśmiennictwie dotyczące tego specyfiku wynikają z faktu, że nie jest on dopuszczony do użytku u ludzi.Tetrahydrogestrinon łączy się z receptorami androgenowymi, progesteronowymi, glikokortykosteroidowymi i mineralokortykosteroidowymi. Jego siła wiązania z receptorami androgenowymi jest większa niż dihydrotestosteronu. Podobnie jak inne steroidy androgenno-anaboliczne TGH może powodować: nudności, wymioty, bóle głowy, małopłytkowość, wzrost wartości ciśnienia tętniczego, trądzik, łojotok, depresję, zaburzenia cyklu miesięcznego, przerost łechtaczki, redukcję libido, zaburzenia tolerancji glukozy i profilu lipidowego.
Odpowiedz


Podobne wątki…
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  PROBLEM ZANIECZYSZCZENIA ODZYWEK ŚRODKAMI UZNANYMI ZA DOPINGUJĄCE W SPORCIE SCREAM 0 769 22.01.2021, 19:22
Ostatni post: SCREAM
  Doping w sporcie był, jest i będzie SCREAM 0 2 980 26.01.2020, 11:36
Ostatni post: SCREAM
  Pramiracetram ..doping mózgu SCREAM 0 1 719 02.10.2019, 10:08
Ostatni post: SCREAM
  Doping eliminuje działanie ochronne organizmu i powoduje zmiany w układzie nerwowym SCREAM 0 2 366 28.11.2018, 15:43
Ostatni post: SCREAM
  MIT - Doping zwiększa agresję, sprawi że wpadniesz szał bojowy i wymordujesz połowę d csm 2 6 487 03.09.2018, 18:54
Ostatni post: martyna96
  Doping w starożytnej Grecji SCREAM 0 3 346 21.01.2018, 11:37
Ostatni post: SCREAM
  Niewykrywalny doping w sporcie? SCREAM 0 2 996 29.12.2017, 11:24
Ostatni post: SCREAM
  Doping Genetyczny SCREAM 0 4 455 27.12.2017, 12:43
Ostatni post: SCREAM
  Doping w byłym NRD SCREAM 0 5 665 06.10.2016, 08:40
Ostatni post: SCREAM
  Morderczy doping SCREAM 2 7 038 18.07.2016, 11:30
Ostatni post: SCREAM

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości