Ciemna Strona Mocy - Forum
Wpływ wpływ boldenonu na wzrost, zachowanie, stężenie hormonów i cechy tuszy - Wersja do druku

+- Ciemna Strona Mocy - Forum (https://ciemnastronamocy.pl)
+-- Dział: Artykuły na temat dopingu z Ciemna Strona Mocy SAA. (https://ciemnastronamocy.pl/forum-15.html)
+--- Dział: ARTYKUŁY NA TEMAT DOPINGU Z CIEMNA STRONA MOCY (https://ciemnastronamocy.pl/forum-12.html)
+--- Wątek: Wpływ wpływ boldenonu na wzrost, zachowanie, stężenie hormonów i cechy tuszy (/thread-3018.html)Wpływ wpływ boldenonu na wzrost, zachowanie, stężenie hormonów i cechy tuszy - SCREAM - 29.03.2021

W badaniach oceniano wpływ boldenonu na wzrost, zachowanie, stężenie hormonów i cechy tuszy samców królików. Sześćdziesiąt zdrowych samców królika nowozelandzkiego, w wieku 5 tygodni, przydzielono do 3 równych grup.


Zostały przydzielone do grup:
  • kontrolnej, iniekcja 0.25 ml/kg oleju sezamowego,
  • boldenonu; 2 iniekcje (5 mg / kg masy ciała), co trzy tygodnie (grupa B1), w 9 i 12 tygodniu,
  • boldenonu; 3 iniekcje (5 mg / kg masy ciała), co dwa tygodnie, w 8, 10 i 12 tygodniu,
Koniec badania nastąpił po 4 tygodniach od ostatniego wstrzyknięcia (w 16 tygodniu życia zwierząt).Wyniki:
  • grupy zwierząt które dostawały boldenone miały wyraźnie obniżone stężenie testosteronu oraz podniesione stężenie estradiolu,
  • boldenone poprawił jakość tusz, zwiększył masę ciała, zwiększył dzienny przyrost,
  • poprawił się wskaźnik konwersji paszy, a jest to ilość jednostek żywności jaką musi spożyć zwierzę w celu wyprodukowania 1 jednostki „plonu” (w tym przypadku mięsa),
  • znacznie zwiększyła się aktywność zwierząt „na cyklu”,


Boldenone w dawce 5 mg/kg masy ciała (czyli np. 500 mg dla osoby ważącej 100 kg) ma wyraźny wpływ na stężenie testosteronu i estradiolu. W przypadku podania 2 iniekcji boldenonu (jednorazowo 5 mg / kg masy ciała),  co trzy tygodnie testosteron spadł o 41.6%, z kolei po podaniu 3 iniekcji boldenonu (5 mg / kg masy ciała), co dwa tygodnie (w 8, 10 i 12 tygodniu) stężenie testosteronu spadło o 44.6%. Jeśli chodzi o estradiol boldenon wywołał wzrost o 58.3% (przy podawaniu 5 mg / kg masy ciała,  co trzy tygodnie), z kolei estradiol wzrósł o 85.3% przy podawaniu 5 mg / kg masy ciała boldenonu co dwa tygodnie. Wg Llewellyna metanabol posiada średnią aktywność estrogenową, boldenone niewielką. Jak się okazuje, przy większym dawkowaniu można się spodziewać nasilonych efektów ubocznych, estrogennych. Llewellyn napisał, iż można spodziewać się o połowę mniejszej aromatyzacji przy podawaniu boldenonu w porównaniu do testosteronu.