Główna Doping Badania sterydów na obecność bakterii

Badania sterydów na obecność bakterii

przez CIEMNA STRONA MOCY
Opublikowany:: Ostatnia aktualizacja 27 wyświetlenia

https://forum.ciemnastronamocy.pl/thread-2973.html

Czarnorynkowe sterydy bazujące na oleju

Sterydy anaboliczne produkowane w podziemiu mogą zawierać różne zanieczyszczenia, które stają się przyczyną poważnych następstw zdrowotnych, np. ołów, rtęć, nawet zanieczyszczenia w postaci środków ochrony roślin.W kwestii bakterii to olej na jakim są wykonane sterydy  nie jest zbyt dobrą pożywką dla bakterii. Co więcej badania wskazują, że 5-procentowy alkohol benzylowy, najczęściej stosowany środek antybakteryjny, powinien zabijać większość tych mikroorganizmów. Właściwości tych dwóch podstawowych substancji, stosowanych powszechnie w przemyśle, zapobiegają rozwojowi bakterii w bazujących na olejach sterydach. Tezę tę potwierdza fakt, że w próbkach testowanych sterydów bazujących na olejach, bakterie nie pojawiały się zbyt często. Mimo to było kilka problemów. Trzy spośród badanych próbek znalazły się odrobinę powyżej dopuszczalnego limitu zawartości bakterii (<100 CFU). Mimo iż wewnątrz tych roztworów nie zaobserwowano znaczącego wzrostu bakterii, to i tak ilość jednostek tworzących kolonie była wystarczająca, aby czuć zaniepokojenie. Tylko jedna z 17 przysłanych próbek sterydów bazujących na olejach charakteryzowała się wyjątkową dużą obecnością bakterii (15000 CFU). Jest to zdecydowany powód do zmartwienia, sugerujący występowanie fundamentalnego problemu w zakresie produkcji tego środka.

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na czarnorynkowe sterydy bazujące na wodzie , ponieważ badania tych bazujących na wodzie były dużo bardziej niepokojące. Woda jest idealną pożywką dla wzrostu bakterii. Dlatego też produkcja tego typu sterydów w podziemnych laboratoriach jest dużo bardziej ryzykowna. Liczne bakterie, otaczające nas na co dzień łatwo wykorzystują słabe punkty procedur związanych z kontrolą jakości. Firmy farmaceutyczne stosują liczne środki zapobiegawcze, gwarantujące brak dostępu bakterii do linii produkcyjnej. Podziemne laboratoria nie są w stanie wprowadzić i stosować identycznych środków, dlatego też wiele tego typu laboratoriów nie podejmuje się produkcji sterydów bazujących na wodzie. Mimo iż przyznaję, że podziemna produkcja tego typu sterydów jest możliwa, to o ile wyniki tych badań są jakimkolwiek wyznacznikiem, widoczne jest, że problemy zdarzają się całkiem często.

 

Spośród czterech produktów przesłanych do laboratorium, w trzech ilość bakterii była bardzo wysoka. Jedyną substancją bazującą na wodzie, która przeszła testy bakteryjne był stanozolol w ampułce. Nie zidentyfikowano gatunków bakterii, które zostały znalezione w przebadanych substancjach i dlatego nie jest możliwe oszacowanie potencjalnego ryzyka ich stosowania. Możliwe jest, że zażywanie skażonych bakteriami sterydów nie wywoła żadnych zauważalnych efektów, gdyż wiele bakterii jest nieszkodliwych dla człowieka. Z kolei inne gatunki mogą spowodować gorączkę, chorobę i/lub poważne zakażenie. Prawdopodobne jest, że kontaminacja bakteriami może przyczynić się do powstania wrzodów lub powodować silny ból w trakcie wykonywania iniekcji. W ekstremalnych przypadkach obecność bakterii może nawet doprowadzić do amputacji lub wystąpienia zakażenia zagrażającego życiu. Biorąc pod uwagę potencjalną szkodliwość produktów skażonych bakteriami, tego typu sterydy nie zostają dopuszczone do sprzedaży. Jeśli zakupiliście taki środek na czarnym rynku, to nie powinniście go stosować. Czarnorynkowe sterydy zawsze uznawane będą za gorsze odpowiedniki farmaceutyków o weryfikowalnym stopniu czystości. Ich podziemna natura stwarza wiele niebezpieczeństw dla osób chcących stosować te środki, które dodatkowo mogą być jeszcze spotęgowane w przypadku stosowania wody jako bazy, gdyż jest ona w końcu pożywką wysoce dla bakterii korzystną.

 

Konsumenci powinni pamiętać o tym, że stosowanie czarnorynkowych sterydów nie jest zalecane, a produkty bazujące na wodzie mogą być szczególnie niebezpieczne.Oczywiście aby zminimalizować ryzyko najlepiej jest stosować jedynie sprawdzalne leki o wysokiej czystości. Pamiętajcie również, że wyniki tych badań dotyczą jedynie bakterii. Obecność tych mikroorganizmów może być z łatwością kontrolowana przy pomocy 22 mikronowego systemu filtracji i stosowania wystarczającej ilości alkoholu benzylowego. Mimo iż bakterie stanowią znaczny problem dla zdrowia osób kupujących sterydy na czarnym rynku, to nie jest to problem jedyny. Tak naprawdę istnieje wiele więcej dodatkowych czynników nad którymi należałoby się zastanowić. Problemy mogą wiązać się z czynnikami takimi jak niezgodność  stężenia i zawartości , skażenie oraz wieloma innymi skażeniami

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz