Główna Robocza Jak zwiększyć poziom hormonu wzrostu podczas ćwiczeń? Pompuj!
Cóż więc jest kluczem do podwyższenia poziomu hormonu wzrostu w trakcie treningu? Tym kluczem jest stosowanie bardzo intensywnego treningu z krótkimi przerwami i wieloma seriami. Podejście -jedna seria aż do załamania” niestety nie jest optymalne do osiągnięcia maksymalnego skoku hormonu wzrostu. Gotshalk wraz ze współpracownikami przeprowadzili badania w których poddali trenujących ciężkiemu treningowi oporowemu na który składało się 8 ćwiczeń po 3 serie * 10 powtórzeń oraz identycznemu treningowi tylko z jedną serią (cięższą) zamiast trzech. Wynik był jasny – trening z trzema seriami doprowadził do większego stężenia hormonu wzrostu. Wniosek: Większa intensywność treningu, a co za tym idzie większa ilość pracy włożonej w trening daje zauważalnie wyższy przyrost hormonu wzrostu w krwioobiegu w trakcie treningu w czasie regeneracji. Ocenia się że dla najefektywniejsze dla wzrostu masy mięśniowej są obciążenia powyżej 65% 1RM. Pyka wraz z współpracownikami przeprowadził badania na grupie młodych mężczyzn którzy odbyli treningi obwodowe złożone z 13 ćwiczeń z obciążeniem rzędu 60%, 70% i 85% 1RM z przerwą 30 sekund między ćwiczeniami. Stwierdzono że przy obciążeniu równym 60 % 1RM poziom testosteronu i hormonu wzrostu praktycznie nie wzrasta. Dopiero przy większych obciążeniach możemy taki wzrost zaobserwować. Wynika z tego ze treningi z obciążeniem poniżej 60 – 65% są zbyt mało intensywne by stymulować wzrost poziomu badanych związków.
Intensywność treningu musi więc przekroczyć pewien próg abyśmy mogli zaobserwować zwiększoną produkcję hormonu wzrostu. Zarówno czas trwania przerw w trakcie treningu jak i jego objętość wydają się mieć wpływ na poziom hormonu wzrostu we krwi podczas ćwiczeń. Aby osiągnąć wzrost poziomu hormonu wzrostu trening musi być nastawiony na jak największą produkcję kwasu mlekowego. Weltman ogłosił że istnieje bezpośrednia zależność między poziomem hormonu wzrostu i mleczanów a treningiem biegowym o małej bądź dużej intensywności. Do tego badania wykorzystano bieżnie mechaniczne ustawione. Próg mleczanowy (LT) to intensywność ćwiczeń przy której mleczany (kwas mlekowy) zaczyna się kumulować we krwi. Dzieje się tak gdy kwas mlekowy jest produkowany szybciej niż może być przetwarzany. Intensywność treningu ustawiono tak, by osiągnąć oczekiwany współczynnik LT (0.25 LT, 0.75 LT, 1 LT, 1.25 LT, 1.75 LT). Osiągnięty poziom stężenia hormonu wzrostu był wprost proporcjonalny do wywołanego współczynnika LT.
Co więcej, badania Gordona i jego współpracowników wykazały, że nawet przy intensywnym treningu poziom hormonu wzrostu nie rośnie jeśli nie tworzy się odpowiednia ilość kwasu mlekowego. W tych, niezmiernie ciekawych, badaniach ćwiczącym podawano sodę oczyszczoną. Soda zmienia pH krwi, sprawiając że jest ona bardziej zasadowa, więc tworzy się mniej kwasy mlekowego. Poddani takiej suplementacji ćwiczący przeszli trening obwodowy aż do wyczerpania. Spożycie sody zaowocowało obniżonym poziomem hormonu wzrostu. Treningi o średniej objętości i krótkich przerwach (poniżej jednej minuty) między ćwiczeniami skuteczniej pobudza produkcję hormonu wzrostu niż cięższy trening z dłuższymi przerwami (powyżej pięciu minut).

Zostaw komentarz