Główna Doping Sterydy budują masę mięśniową na poziomie komórkowym

Sterydy budują masę mięśniową na poziomie komórkowym

przez CIEMNA STRONA MOCY
1,5K wyświetlenia

 

 

Używanie sterydów anabolicznych są decydującym czynnikiem w osiągnięciach kulturystów i sportowców. Kto nie bierze ten jest w tyle za osobami które stosują owe środki. Naukowcy poszukiwali zmian, które sugerowałyby, że sterydy mogą pomóc osiągnąć znacznie większy rozmiar mięśnia, niż można osiągnąć naturalnie. Te zmiany dotyczyły modyfikacji w kompozycji włókien mięśniowych, objętości włókien, ilości jąder komórkowych, objętości jąder oraz ilości komórek satelitarnych. Wykazano znaczne różnice, w ilości poszczególnych typów włókien mięśniowych. Ze względu na stopień indywidualności, grupy były podobne, kiedy uśredniono wyniki. Wzięło się to z faktu, że badano wyłącznie startujących trójboistów, którzy z zasady mieli więcej włókien szybko kurczliwych niż wolno kurczliwych. Jedną ciekawą obserwacją była ekstremalnie wysoka ilość włókien szybko kurczliwych u jednego zawodnika, który miał na koncie rekord świata w przysiadzie w swojej kategorii.Jest w życiu kilka faktów, które są tak oczywiste, że gdyby miały ręce, uderzyłyby z całą siła w twarz. Jednakże, nawet gdyby tak się stało, są ludzie, którzy nie wezmą pod rozwagę tak dosadnego dowodu, by wprowadzać w życie swoje cele, zgodne z ich sumieniem. Tak właśnie stało się w latach 70 i 80 w Stanach Zjednoczonych, kiedy to agencje rządowe zatroskane ukróceniem stosowania sterydów anabolicznych wśród sportowców i kulturystów, opublikowały serię publikacji i oświadczeń, że sterydy nie poprawiają efektów sportowych. Badania, którymi się podpierano, były przeprowadzone miernie, stosowane dawki wyjątkowo niskie, przez co efekty zyskane przez osoby badane – znikome. Użytkownicy sterydów przyjęli te rewelacje z przymrużeniem oka, gdyż przekonali się na sobie, że stosowanie ponad fizjologicznych dawek testosteronu jest niepodważalnie skuteczne.

 

W krótkim czasie, dzięki obecności w mediach Arnolda Schwarzeneggera oraz Lou Ferrigno, a także wyjątkowo nagłośnionego skandalu z obecnością kanadyjskiego olimpijczyka – sprintera Bena Johnsona, ludzie zaczęli powoli akceptować fakty. Ostatnią grupą osób, wątpiących w skuteczność sterydów, byli naukowcy, trwający w przekonaniu o małej zasadności ich stosowania.Wywołało to lekkie poruszenie, gdyż nawet wśród osób mających pojęcie o pozytywnych działaniach sterydów, niewiadome były długoterminowe efekty ich stosowania. Powód był prosty. Podczas typowego cyklu, sportowiec może przybrać od 5 do 15kg masy mięśniowej oraz znacznie zwiększyć siłę. Jednakże, osoby które nie włączyły po skończonej kuracji klomifenu, hcg lub inhibitora aromatazy, szybko traciły zyskane rezultaty. Większość ludzi utrzymuje część masy, jeśli kontynuuje trening, jednak z biegiem czasu przyrosty zmniejszają się. Jest to szczególnie widoczne po pierwszym i drugim cyklu. Wśród bardziej doświadczonych zawodników panuje przekonanie, że sterydy umożliwiają przyrosty masy większe, niż jest to możliwe do uzyskania naturalnie. Gdyby była to prawda, musiałby istnieć dowód na to, że sterydy zmieniają mięśnie na poziomie komórkowym.

 

Rozmiar i siła mięśnia jest zależna od możliwości wzrostu uszkodzonych komórek mięśniowych. Mięsień to nie jedna wielka kupa mięsa, lecz raczej zbiór włókien, które mają identyczny początek i zakończenie. Najprościej wyobrazić sobie strukturę mięśnia jako liny. Jeśli przyjrzysz się jej dokładnie, zauważysz wiele malutkich nitek, które połączone razem, tworzą jedną, solidną całość. Cienka lina nie wytrzyma dużych obciążeń, podobnie jak cienki mięsień. Na szczęście, mięśnie mogą zaadoptować się do większych obciążeń, dzięki ich rozrostowi. Wzrost mięśni ma miejsce, poprzez zwiększenie obwodu poszczególnych włókien mięśniowych (hipertrofia) lub zwiększenia ich ilości (hiperplazja). Proces hipertrofii jest kontrolowany poprzez powiązanie zwane współczynnikiem jądrowo – cytoplazmatycznym (współczynnik N:C). By zrozumieć współczynnik N:C i jego rolę w hipertrofii, użyjemy analogii. Wyobraź sobie wielką połać gołej ziemi. Następnie aukcję, która ma na celu sprzedać całą ziemie. Mądry farmer popatrzy ma dostępne rejony i wybierze z nich najlepsze – wie, że gęsta warstwa uprawna to dobra ziemia, zaś żółta glina będzie nieurodzajna. Sportowcy nie mają takiego wyboru, niestety, gdyż w sportach siłowych łatwiej osiągnąć sukces, gdy mięśnie są zbudowane w większości z włókien szybko kurczliwych, odpowiedzialnych za siłę. Farmer, po zakupie wielu akrów ziemi, może sadzić tyle kukurydzy, ile tylko pragnie, jednak wszystko musi wykonywać sam. Pracując przez całe dnie, udaje mu się obsadzić kukurydzę na 40 akrach pola. Rolnik chciałby sadzić więcej, jednak sam nie jest w stanie podołać tak ciężkiej pracy. Dlatego, w następnym roku zatrudnia dodatkowe dwie osoby. Pracując wspólnie, udaje się im obsadzić aż 120 akrów ziemi. Zadowolony z sukcesu rolnik, zatrudnia w kolejnym sezonie następne dwie osoby, dzięki czemu hoduje kukurydzę na 200 akrach ziemi.

 

Każda osoba pracująca na roli może obsadzić 40 akrów ziemi. Podobnie jest w komórkach mięśniowych – jądro komórkowe utrzymuje określony obszar komórki mięśniowej. Aby doszło do wzrostu, komórki mięśniowe muszą zwiększyć ilość jąder komórkowych tak, jak farmer musiał zwiększyć ilość swoich pomocników. Dlatego, jednym z mechanizmów wzrostu mięśnia jest zwiększenie się ilości jąder w komórce. Nowe, dodatkowe jądra są rekrutowane do włókien mięśniowych, z dostępnej puli komórek satelitarnych, lub mioblastów. Jednakże, nasz farmer jest mądry. Uczy się o technologii, która pozwoli mu obsadzić więcej niż 40 akrów na osobę. Kupuje pięć traktorów i wkrótce wszyscy mogą obsadzić 500 akrów ziemi. Dzięki dodatkowym maszynom, rolnicy mogą pracować na większym polu, a każdy z nich zajmuje się powierzchnią nie 40, a 100 akrów. Ten fenomen może być zaobserwowany również w komórkach mięśniowych. Kiedy większa ilość jąder komórkowych może wpływać na większy obszar mięśni, mamy do czynienia ze zwiększoną możliwością budowania masy.
Ponieważ farmerowi wiedzie się tak dobrze, wykorzystał całą dostępną powierzchnię swojego pola i zdecydował kupić następne. Angażuje kolejną ekipę, zakupuje dla nich sprzęt do pracy, zaś sam pracuje pomiędzy dwoma polami. Kiedy komórki mięśniowe rosną, czasami umieszczają jądro w środku włókna do momentu, gdy rozrośnie się ono tak, że potrzeba dodatkowych jąder do ich utrzymywania. Syn farmera obserwował ojca i postanowił sam założyć farmę. Nasz stary rolnik jest tradycjonalistą, toteż mimo tego, iż sam używa nowoczesnej technologii, daje synowi sąsiadujący kawałek ziemi, nakazując mu uprawę roli gołymi rękami, tak jak niegdyś on sam. Dlatego nowa, mała farma, ma jedynie 40 akrów ziemi, którą przez wiele godzin pielęgnował syn rolnika. Zamysłem jego ojca było, aby syn nauczył się uprawy roli, zanim zatrudni pomocników i kupi traktory pomagające mu w pracy. Ta nowa farma, to nic innego, jak tylko analogia hiperplazji (zwiększenie ilości farm, lub włókien mięśniowych). Nowa farma nie jest częścią pola ojca (włókna mięśniowego), a nowym polem, które rozrasta się na coraz większym obszarze. Z czasem, rozrośnie się tak, jak pole ojca, jednak nie może zacząć od razu od obsadzenia 500 akrów.

 

Przykład naszego rolnika ma na celu zrozumienie wpływu sterydów na wzrost komórek mięśniowych, udowodniony w serii wielu niezależnych badań. Szwedzcy naukowcy zbadali wpływ długoterminowego (ponad 10 lat) i krótkoterminowego (około 20 tygodni) stosowania sterydów wśród czołowych trójboistów. Biopsja mięśni uda z części zewnętrznej oraz z mięśnia czworobocznego została zrobiona w dwóch grupach (użytkownicy sterydów i „czyści” zawodnicy), a następnie porównana.Wszyscy badani wykazywali większe i bardziej aktywne mięśnie, niż można by zaobserwować u „zwykłych” ludzi. Dzieje się tak w odpowiedzi na obciążenia, jakie mają miejsce podczas treningu siłowego. Jednakże, nawet biorąc pod uwagę, że wszyscy badani byli bardzo dobrymi sportowcami, można było zaobserwować kilka istotnych różnic.
Naukowcy poszukiwali zmian, które sugerowałyby, że sterydy mogą pomóc osiągnąć znacznie większy rozmiar mięśnia, niż można osiągnąć naturalnie. Te zmiany dotyczyły modyfikacji w kompozycji włókien mięśniowych, objętości włókien, ilości jąder komórkowych, objętości jąder oraz ilości komórek satelitarnych. Wykazano znaczne różnice, w ilości poszczególnych typów włókien mięśniowych. Ze względu na stopień indywidualności, grupy były podobne, kiedy uśredniono wyniki. Wzięło się to z faktu, że badano wyłącznie startujących trójboistów, którzy z zasady mieli więcej włókien szybko kurczliwych niż wolno kurczliwych. Jedną ciekawą obserwacją była ekstremalnie wysoka ilość włókien szybko kurczliwych u jednego zawodnika, który miał na koncie rekord świata w przysiadzie w swojej kategorii.

 

W badaniach stwierdzono, że sterydy anaboliczne trwale zwiększają liczbę jąder komórkowych w mięśniach. W eksperymencie uczestniczyły dwie grupy zawodników trójboju siłowego – nigdy nie biorącą sterydów oraz długoletni użytkownicy tychże środków. Sprawdzono pod względem budowy mięsień obszerny boczny  oraz kapturowy . W przypadku porównania zawodników biorących sterydy i grupę wolną od SAA  te pierwsze osoby miały więcej jąder komórkowych przypadających na włókno mięśniowe oraz większe włókna mięśniowe typów I, IIA i IIx. Dodatkowo stwierdzono większą liczbę zmodyfikowanych włókien miozyny w grupie stosującej doping. Co więcej, ostatnie doniesienia naukowe wskazują, że nawet po zaprzestaniu treningu w mięśniach pozostaje większa liczba jąder komórkowych (może to tłumaczyć tzw. pamięć mięśniową). Tak więc sterydy mają długofalowy wpływ na mięśnie nawet na poziomie komórkowym. W innym badaniu naukowcy zmierzyli i porównali obszar włókien szybko i wolno kurczliwych. Osoby które deklarowały stosowanie sterydów miały znacznie większy rozmiar włókien niż osoby nie stosujące dopingu. Odnotowano, iż włókna typu I były większe o średnio 61% , zaś typu II – o 44%. Łatwo jest zobaczyć i policzyć ilość jąder komórkowych pod mikroskopem. Sportowcy używający sterydów mieli znacząco większą ilość jąder komórkowych. Co więcej, wszyscy badani mieli więcej jąder komórkowych niż osoby niećwiczące, na co miał wpływ trening siłowy. Obecność jąder komórkowych miała wpływ na większą objętość włókien mięśniowych.Ponadto, obszar jąder u osób stosujących sterydy był ogromny. Innymi słowy, każde jądro miało możliwość zaopatrywania większego obszaru komórki mięśniowej. Tak jak traktory zapewniające rolnikowi możliwość zaorania większej połaci ziemi, tak sterydy pozwalały jądrom zaopatrywać większą powierzchnię komórki. Tak więc, sportowcy stosujący sterydy mieli więcej jąder komórkowych, które mogły zaopatrzyć większy obszar komórki mięśniowej, przynosząc stosującemu większą możliwość wzrostu mięśni.Obecność większej ilości jąder komórkowych w mięśniach osób stosujących sterydy może wynikać z faktu większej rekrutacji komórek satelitarnych. W nawiązaniu do budowania większej masy mięśniowej, użytkownicy sterydów wykazali większą zdolność do tworzenia nowych włókien mięśniowych niż osoby nie biorące podobnych środków. To sugeruje, że osoby stosujące doping budują masę mięśniową również poprzez tworzenie nowych włókien mięśniowych, nie tylko przez wzrost już istniejących. Widzimy zatem że stosowanie sterydów anabolicznych oferuje możliwości znaczącego wzrostu masy mięśniowej. Być może kiedyś rząd i grono naukowców zrozumieją, że stosowanie sterydów może przynieść poprawę jakości życia starszych mężczyzn, w sposób kontrolowany i bezpieczny.

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz